AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN
AEN

AEN

Andrej Barčák- hlavný autor
Andrej Čanecký- spoluautor

AEN Group je spoločnosť podnikajúca v energetike, ktorá má vo svojom portfóliu viacero dcérskych fireim. Väčšina firiem spoločnosti AEN komunikuje na verejnosť minimálne, preto mali často nefungujúcu, slabú alebo nemali žiadnu vizuálnu identitu. Chceli sme preto vyriešiť problém nielen vizuálnej identity pre AEN Group ale aj pre ich celé portólio firiem. Ako riešnie sme vytvorili rodinu fontov. Tieto fonty vizualizujú štyri priemyselné segmenty, ktorým sa spolocnost venuje – teplo, plyn, elektrina a biomasa. Vďaka štruktúram fontov sa firmy dajú jednoducho prečítať a zatriediť do svojho segmentu. Hlavnou výhodou fontov pre AEN group ich silný charakter, vdaka ktorému, udrzujú identitu kompaktnú a vedia fungovať ako jednoduché logá pre široké portfólio firiem spoločností AEN Group.

Grafické štúdio:
andrej & andrej
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Flaam Festival 2021

Flaam Festival 2021

Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Paula Pokorná
Vizuálna identita Mesta Nitra

Vizuálna identita Mesta Nitra

Martin Kahan
Andrej Barčák
Andrej Čanecký
Prejsť na diela