Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári
Abecedári

Abecedári

Barbora Paulovičová- hlavný autor

Rozmer: na šírku A4, 23 strán Kniha mikropíbehov o písmenkách, v ktorej sa obraz prelína s textom ako grafický celok, preto je venované deťom vo veku, keď sa prvý krát stretajú s písmenkami. Dobrodružstvo sa začína, keď písmenká povyskakujú zo zošitov a kníh. Sú hlavnými hrdinami jednoduchých príbehov zachytených na ilustráciách. Hádka i a Y. Chaos medzi písmenkami vyrieši paragraf, na zoradenie písmen použije slovník. Každé písmeno má svoje miesto. Obrázková informácia, že latinka nie je jedinou abecedou, ale že existujú rôzne znakové systémy, napr. staroslovienske, ktorého zdôraznením autori reagujú na výročie príchodu vierozvestcov. Didaktika je ukrytá, detský čitateľ sa môže nenásilným spôsobom oboznámiť s anatómiou písmen a ich poradím v abecede.

Klient:
VSSS
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Alchemy Travel - CI

Alchemy Travel – CI

Barbora Paulovičová
Červené tenisky

Červené tenisky

Barbora Paulovičová
Prejsť na diela