...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.
...a bolo svetlo.

…a bolo svetlo.

Adriana Krupanová- hlavný autor

Kolekcia diel ktoré môžu pôsobiť mätúco vrámci materiálov ktoré boli zvolené a vyrobené tak, aby sa úplne odlišovali a oddeľovali od ich prirodzených textúr. Tieto objekty zámerne neobsahujú žiadne informácie ohľadom ich konkrétneho použitia. Je to na pozorovateľovi aby sa rozhodol a pohral sa s možnosťami, prípadne vytvoril ďalšie interakcie : tvorba rôznych, nových scenárov. Neustále znovuzrodenie ich funkčnosti.Hlavným cieľom je prepojiť rôzne materiály a tvary, ktoré bez námahy zapadajú do človekom zvoleného prostredia. Inšpirované prírodou a jej nekonečnými možnosťami tvarov, foriem a materiálov prepojené s ľudstvom, ktoré vytvárajú nové horizonty. Mnohé z týchto prvkov inšpirácie by neexistovali bez potreby tmy. Preto názov „a tak bolo svetlo“.

A collection of pieces that create natural confusion within the materials chosen and purposedly made to totally separate from its textures. These objects are unsuspecting and drifting. It is for the observer to decide – to create further relations; play with endless possibilities; and encourage different new scenarios – a constant rebirth of its functionality. The main goal is to link the different materials and shapes that effortlessly falls together into its chosen (by human) environment. Inspired by nature and its endless possibilities of shapes, forms, and materials united by mankind’s creation of new horizons. In encapsulation: The elements of inspiration wouldn’t exist without its need of darkness. This is why the collection is called “and so there was light”.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola