7 rokov ticha
7 rokov ticha
7 rokov ticha
7 rokov ticha
7 rokov ticha
7 rokov ticha
7 rokov ticha
7 rokov ticha

7 rokov ticha

Alica Horváthová- hlavný autor
Barbora Haviarova- spoluautor

7 rokov ticha je zbierka fotografických sérií vytvorených za sedem rokov, počas ktorých fotografka Barbora Haviarová tvorbu verejne neprezentovala. Keďže ide o obsahovo rozsiahlejšie a technicky náročnejšie dielo, svoju tvorbu sa rozhodla odprezentovať v tlačenej podobe ako publikáciu. A hoci sú fotografie doplnené autorskými textami v slovensko-anglickej mutácii, dôraz je kladený predovšetkým na samotné fotografie a texty tak zohrávajú iba doplňujúcu funkciu. Obrazová časť publikácie je tvorená skenmi fotografií vo väčšine zhotovených na analógový fotoaparát stredného formátu (okrem série Nespavosť, ktorá bola zhotovená digitálne). 128 stranová publikácia je subjektívnym náhľadom do života; je nielen o strate a osamelosti, ale aj o ľuďoch a miestach, ktoré boli ich svedkami.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola