3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant
3D tlačený volant

3D tlačený volant

Matej Dubiš- hlavný autor
Peter Paliatka- pedagóg

Koncept 3D tlačeného volantu hľadá odpovede na otázky, ktoré dizajnérom kladú nové technológie navrhovania, modelovania a výroby. Ide o výskumný projekt, ktorého cieľom nebol hotový dizajn volantu, ale prebádanie a demonštráciu potenciálu generatívnych metód navrhovania v automobilovom dizajne. V procese dizajnu je kľúčové zapojenie generatívneho systému, ktorý hľadá optimálne konštrukčné riešenie volantu. S výstupnými dátami pracuje dizajnérom vytvorený algoritmus, ktorý tvorí samotnú geometriu. Zložitý výsledok je obalený klasicky nadizajnovaným krytovaním. Generatívny dizajn sa ideálne dopĺňa s možnosťami 3D tlače. Projekt vznikol v rámci doktorandského výskumu na tému „Potenciál generatívnych metód v automobilovom dizajne“. Bol podporený štúdiom Volkswagen Group Future Center Europe.

Škola:
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Blowy - prvá pomoc pre detského astmatika

Blowy – prvá pomoc pre detského astmatika

Klaudia Dvorštiaková
Peter Paliatka
Shell eco-marathon

Shell eco-marathon

Marek Bartoš
Martin Baláž
RIBwall

RIBwall

Michal Blaško
Martin Baláž
Prejsť na diela