3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11

3/11

Andrej Čanecký- hlavný autor
Andrej Barčák- spoluautor

Toto je príbeh s názvom 3/11. Tento príbeh vo forme knihy, spája viaceré spôsoby vizuálneho komunikovania príbehu. Táto kniha je spojením klasickej textovej knihy, ilustrovanej knihy a komixu, doplnené o hru s typografiou. Konkrétne spôsoby práce s formou sú vyberané podľa obsahu, emócie a priority textu. Text má snahu byť vďaka vizuálnej narácii čo možno najkratší. Ilustrácie a komix sú používané ako náhrada opisov a akčných častí a vyjadrením emócie pomocou typografie, pomáha zbaviť text o popisy nálad, intenzity hlasu či opisy pri dialógoch. Typografiu v tejto knihe tvoria písma Good a Evil, ktoré boli vytvorené konkrétne pre použitie v knihe 3/11 a sú vytvorené ako súčasť magisterskej práce z Vizuálnej komunikácie na Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
Grafické štúdio:
andrej & andrej
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
META

META

Dominika Valentovičová
Pavol Bálik

fytopaleontológia

Antonín Kindl
Michal Tornyai
Prejsť na diela