̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY
̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY

̶p̶o̶c̶h̶m̶ URNY

Gréta Kušnírová- hlavný autor
Maxim Velčovský- pedagóg

Hlavným podnetom pre vytvorenie série autorských urien bol ich súčasný stav a spoločenská situácia. Urny, ktoré sú na trhu sú z môjho pohľadu neestetické až nedôstojné. Mojím cieľom je zmeniť predstavu toho, že kremačné urny sú pochmúrne a patria do mauzólea či kolumbária. Kolekcia urien ponúka 3 rôzne tvary, ktoré sú navrhnuté tak, aby do nich bolo možné uložiť aj úradnú urnu. Ich povrch je zdobený glazúrami matného charakteru – vulkanickými, “crawling” a báriovo-kobaltovou glazúrou, ktoré sú pohltivé a neodrážajú svetlo. Štrukturálny dekór, ktorý vzniká týmito glazúrami je neopakovateľný, takže každá jedna urna je originálom a môže sa stať výnimočným objektom v dome. Pracujem s estetikou kruhu, gule a špirály, ktoré sú symbolmi cyklu, emocionality a citov.

Škola:
Vysoká škola umělecko-průmyslová
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
vystavené