Poznáme diela postupujúce na výstavu NCD21

V utorok a v stredu 20. – 21. júna zasadla medzinárodná porota NCD 2021. V 2. kole hodnotila práce prihlásené do 18. ročníka Národnej ceny za dizajn, ktorá je tento rok venovaná produktovému dizajnu. Päťčlennej porote predsedala dizajnérka a tohtoročná kurátorka NCD Sylvia Jokelová (SK). Práce posudzovali aj Adam Štěch (CZ), Curro Claret (ES), Viera Kleinová (SK) a Michał Stefanowski (PL).

Porota počas intenzívneho dvojdňového hodnotenia vybrala práce, ktoré mali najlepší potenciál, kvalitu spracovania a pridanú hodnotu.

Na výstavu postúpilo 111 diel v ôsmich oblastiach. Nominácie, ktoré porota vybrala, zverejníme čoskoro. Ocenené diela oznámime počas slávnostného vyhlásenia dňa 8. októbra 2021.

Sledujte nás na www.scd.sk/ncd