INSAID AWARDS 2020: SLOVENSKÁ CENA ZA INTERIÉROVÝ DIZAJN

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov (SAID) zorganizovala prvý ročník súťaže INSAID AWARDS 2020 o ceny za najlepší slovenský interiér v šiestich kategóriách. Do súťaže sa prihlásilo 58 interiérov, odborná porota osobne obhliadla interiéry z vybraného shortlistu, pričom precestovala vyše 750 km naprieč Slovenskom, aby vybrala víťaza v každej kategórii. Súčasne prebehlo verejné hlasovanie o najlepší interiér. 

Nová stavovská organizácia SAID má za cieľ šíriť osvetu a vysvetľovať, zviditeľňovať, podporovať a propagovať profesiu interiérového dizajnéra. Podľa slov zakladateľov Milana Illesa a Martiny Uhrínovej je podstatné posilniť povesť, rozvíjať spoluprácu a klásť dôraz na dôležitosť tejto multidisciplinárnej profesie v rámci komunity i širokej verejnosti. Autonómna cena ako INSAID AWARDS má na Slovensku určite zmysel, hoci kategória interiér sa objavuje aj v cene CEZAAR a iných príbuzných oceneniach. Nie však ako hlavný a jediný fokus. V tom je jedinečná a vytvára potenciál pre skutočné odborné analýzy tohto (pod)odboru.

Alan Prekop: Byt I O, Sídlisko 500 bytov, Bratislava, Kategória Privátny interiér
Alan Prekop: Byt I O, Sídlisko 500 bytov, Bratislava, Kategória Privátny interiér

Cena vznikla s ambíciami diskutovať o kvalitách a smerovaní interiérového dizajnu ako prierezovej komplexnej disciplíny a jej podstatné hodnoty čo najviac propagovať. Interiérový dizajn je špecifickým odvetvím, ktoré sa týka architektúry, stavebníctva i produktového dizajnu. Niekedy je ťažké definovať, kde už “končí” architektúra a kde začína interiérový dizajn. Tvorbu v oblasti interiérov majú oficiálne pod palcom ako Slovenská komora architektov, tak aj Slovenská komora stavebných inžinierov. K definíciám toho, ako by mal odbor vyzerať a či reprezentuje a či nie pozitívny trend v odvetviach ako architektúra, maľba, pamiatková ochrana i dizajn prispievajú ocenenia, ktoré garantujú skúsení hráči v odbore. 

SAID teda založila a vyhlásila súťaž práve v náročnom roku 2020. Do súťaže sa zapojili najmä autori diel – interiéroví dizajnéri, architekti, umelci, študenti a iní tvorcovia a dodávatelia interiérov, aj so zámerom rozvíriť diskusiu o činnosti interiérového dizajnéra a jeho vplyve na životné prostredie, zdravie, bezpečnosť a blaho užívateľov interiérov. Úlohou súťaže je samozrejme podporiť prvotriednu interiérovú tvorbu, jej tvorcov – profesionálov a študentov, ktorých študijný odbor je blízky interiérovému dizajnu (preto jednou z kategórií je aj študentská tvorba). Či sa diskusiu podarilo rozvíriť, sa z pilotného ročníka dá zatiaľ iba ťažko posúdiť. Ako to už pri novinkách býva, potrebujú získať renomé. Prihlásených diel mohlo byť rozhodne viac. Napriek všetkým logistickým obtiažam sa však za laureátov rozhodne nemusíme hanbiť! 

Každá cena je taká dobrá ako je porota. Hodnotilo sa podľa originality, funkčnosti, ekologických kritérií, zvoleného konceptu a konečného výrazu. Organizátorom sa podarilo namotivovať inšpiratívny kolektív porotcov, ktorý si užil obhliadky v skvele vychytanom čase medzi testovaniami a lockdownami. Napriek komplikovaným pandemickým opatreniam vznikla v tíme výborná atmosféra a veríme, že toto ocenenie si nájde stabilné miesto v našej spoločnosti.1

Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martina Krajmer Matušová: ERSTE Bratislava, Kategória Pracovisko
Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martina Krajmer Matušová: ERSTE Bratislava, Kategória Pracovisko

Kategórie súťaže INSAID AWARDS 2020 a jej prví laureáti:

Privátny interiér – byty, apartmány, rodinné domy, rezidencie

Byt I O, Sídlisko 500 bytov, Bratislava

Autor: Alan Prekop

Cieľom autora bolo úplné otvorenie dispozície bytu tak, aby byt získal priehľady do jednotlivých miestností, čím autor byt efektne presvetlil a opticky zväčšil. Porotu zaujalo aj nekonvenčné, ale plne funkčné použitie materiálov – kov, betón. Napriek tomu, že by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o „okukanú hipsterskú klasiku“ rozdiel medzi prázdnym hipsterom a Prekopom je ten, že dbá na každý detail a jeho zmysel.

Pracovisko – kancelárske priestory, coworking

ERSTE Bratislava

Autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Martina Krajmer Matušová

Zadaním od klienta a podľa požiadaviek zamestnancov pracujúcich v oblasti IT bolo vytvoriť príjemné prostredie pre prácu z už existujúceho uniformného kancelárskeho priestoru, ktorý sa nachádzajúca na 11. podlaží administratívnej budovy. S takými výhľadmi môže interiér vyzerať akokoľvek a užívateľ sa cíti fascinovane a príjemne, autori sa však pohrali aj s personalizáciou farieb a materiálov jednotlivých priestorových jednotiek – ako sami hovoria – „squads.“ Možno si ajtíčkári dávajú farebné brainstormingy podľa nálady… Balans medzi úplnou kancelárskou nudou a kolotočiarskym gýčom. 

Pavel Suchánek, Ivan Nemeth, Michal Suchánek, Irakli Kakhadze (SUCHÁNEK, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA): Gastro pasáž Avion Bratislava, Kategória Obchod
Pavel Suchánek, Ivan Nemeth, Michal Suchánek, Irakli Kakhadze (SUCHÁNEK, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA): Gastro pasáž Avion Bratislava, Kategória Obchod

Horeca – hotely, reštaurácie, kaviarne, stravovacie a ubytovacie zariadenia 

GUTGUT, GRAU, Soho Aupark Bratislava

Autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Andrej Olah

Na túto rýchlu dobu už staršia a doslovne prevarená realizácia v rýchloobrátkovom food courte nákupného centra, ktoré však stále funguje a počas špičky by ste tam márne hľadali miesto. Betónové prvky sa zámerne snažia nabúrať „ naleštenosť“ prevádzok obchodného centra a vytvoriť surovší ale úprimný interiér. Striedme užitie čiernej sa hodí večer i cez deň.

Obchod – obchodné prevádzky 

SUCHÁNEK, ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA, Gastro pasáž Avion Bratislava

Autori: Pavel Suchánek, Ivan Nemeth, Michal Suchánek, Irakli Kakhadze

Porota ocenila výnimočne pozitívne a útulné prostredie v kontexte „nehostinnej typológie“ utilitárnych obchodných centier. Nový priestor vznikol prestavbou po odchode potravinového reťazca z tohto centra. Úctyhodná úžitková plocha novej gastro pasáže je približne 3-krát väčšia ako starý food court. Namiesto bežného štandardu – ešte väčšieho konzumu a bezduchosti, autori dômyselne rozčlenili viaceré zóny na sedenie a pohyb odklonili od tradičnej pravouhlej cesty. Každá z prevádzok má individuálne materiálové, priestorové a nábytkové spracovanie s dôrazom na príjemné a prírodné povrchy a priaznivé akustické prostredie. V prípade zmeny či zatvorenia jednej z prevádzok je koordinovaný food court ako celok. Pre užívateľov (majiteľov reštaurácií a hostí) existujú isté hranice, ale v rámci nich majú dostatočný možný voľný pohyb.

Michal Lang, Borislav Benedek (LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS): Rekonštrukcia multifunkčnej sály pod kostolom Dona Bosca, Bratislava, Kategória Občianske interiéry
Michal Lang, Borislav Benedek (LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS): Rekonštrukcia multifunkčnej sály pod kostolom Dona Bosca, Bratislava, Kategória Občianske interiéry

Občianske interiéry – vzdelávacie, zdravotné a štátne inštitúcie, komunitné centrá

LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS: Rekonštrukcia multifunkčnej sály pod kostolom Dona Bosca, Bratislava 

Autori: Michal Lang, Borislav Benedek

Úlohou architektov bolo zlepšiť zastaraný vnútorný priestor, zabezpečiť nenáročnú prevádzku a údržbu interiéru a ponechať kontinuum „kultúrneho domu“ postaveného v duchu funkcionalizmu od architekta Gabriela Schreibera z roku 1937. Interiér je čistý, minimalistický, ale pri tom elegantne modernistický. Táto realizácia sa podobne ako ocenená gastro pasáž (AK Suchánek) vymyká bežnému štandardu svojej typológie. V takomto type mládežníckych centier sme zvyknutí na veľa DIY kultúry a nízke rozpočty. Táto multifunkčná sála poľahky splní všetky svoje funkcie a ostáva verná elegantnému funkcionalistickému odkazu.

Anna Božiková, Ateliér priestoru, Fakulta umení TUKE: Fínska Sauna – SAUNAIRY,  konzultanti: J. Tomaščík, R. Jurčík, M. Bujňaková, Kategória Študent
Anna Božiková, Ateliér priestoru, Fakulta umení TUKE: Fínska Sauna – SAUNAIRY, konzultanti: J. Tomaščík, R. Jurčík, M. Bujňaková, Kategória Študent

Študent – študentská interiérová práca 

ATELIÉR PRIESTORU: Fínska Sauna – SAUNAIRY

Autorka: Anna Božiková, Ateliér priestoru, Fakulta umení TUKE

Konzultanti: J. Tomaščík, R. Jurčík, M. Bujňaková

Tento drobný objekt je rozhodne najmenším oceneným interiérom. Spomedzi prihlásených prác vynikal kvalitou riešenia vo všetkých hodnotiacich kritériách. Domček – sauna zaujme príťažlivosťou tvarov a kombinovateľnosťou. Téma sauny je progresívna a aktuálna. V tejto kategórii porota vnímala najväčšie rezervy v oblasti prihlásených projektov. 

Snáď prvý ročník súťaže inšpiruje k čoraz zaujímavejším nápadom a realizáciám ako študentov, tak i skúsených profesionálov.

Viac o súťaž si môžete pozrieť tu alebo prečítať tu

1Za predsedu bol zvolený Iľja Skoček ml., skúsený architekt a zástupca Slovenskej komory architektov. Ďalšia z porotkýň Dana Mušecová študovala architektúru – špecializáciu interiérová tvorba a výstavníctvo u Vojtecha Vilhana. Špecializuje sa hlavne na interiérovú tvorbu, návrhy a realizáciu atypických interiérových prvkov. Dušan Voštenák je absolventom Katedry architektúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Vojtecha Vilhana a je držiteľom ceny CE ZA AR 2005 za interiér a CE ZA AR 2010 v kategórii rekonštrukcie. Miroslav Zikmund je autorizovaný architekt SKA. Venuje sa prevažne rekonštrukciám hotelových a rekreačných objektov, wellness, tvorbe interiérov, televíznej a eventovej scénografii, ako i i výstavníctvu a reklame. René Baďura je dizajnér, vysokoškolský pedagóg, autor publikácií, prednášok a článkov o dizajne. Viacnásobný člen alebo aj predseda hodnotiacej komisie na medzinárodnej výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Od roku 1992 pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre dizajnu nábytku a interiéru. Tomáš Čechvala absolvoval FA STU v Bratislave v roku 2005. Od roku 2010 sa venuje vlastnej tvorbe a v súčasnosti vedie ateliér známy aj pre tvorbu interiérov pre pracovné prostredie na Slovensku a v zahraničí. Aktuálne získal tento ateliér cenu v súťaži Office roka v kategórií Inovatívna kancelária. Zuzana Cambelová absovovala Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave v roku 1985. V roku 1996 založila spoločnosť CADÉ, ktorá sa zaoberá navrhovaním interiérov, v roku 2003 bola nominovaná na cenu Dušana Jurkoviča ako autor hotela Marrols v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na interiéry hotelov a súkromných rezidencií. A na záver autorka textu, Zuzana Duchová kurátorka a publicistka.

Skip to content