Kristina Hermanova

Kristína Hermanová

Autor

Kristína Hermanová je historička umenia a kurátorka. Venuje sa súčasnému umeniu, ako aj monumentálnym dielam vo verejnom priestore a v architektúre Žiliny. Je spoluzakladateľkou projektu Revízia. V súčasnosti pôsobí ako kurátorka v Považskej galérii umenia v Žiline, ako aj v A7 Gallery v Banskej Bystrici.

Skip to content