ReactiveConf 2017 – corporate identity

Pestro, s. r. o.- hlavný autor

Vytvorenie corporate identity pre develpoerskú konferenciu. Konferencia sa zaoberá technickými otázkami programovania. Obsahom konferencia bola práca s rôznymi programovacími jazykmi, ale jej názov odkazoval k jednému z nich React JS. Dizajn používal ako ťažiskový symbol orbital ktorý sa viaže k progamovaciemu fraleworku React JS. Farebnosť vychádzala s pôvodného redesignovaného loga konferencie z minulych ročníkov. Súčasťou dizajnového návrhu bol redesign dizajn loga, promomateriálov, webu, stagedesign, dizajn na samotnú konferenciu a dizajn darčekových predmetov.

Grafické štúdio:
Pestro, s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn