Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence
Impermanence

Impermanence

Terézia Denková- hlavný autor
Frances Stusche- spoluautor
Marian Essl- spoluautor
Katharina Uschan- pedagóg

Vizuálna identita ročníkovej výstavy študentov grafického dizajnu na viedenskej die Angewandte s názvom Imepemanence reflektuje tému nestálosti v dnešnom svete. Kľúčovým elementom celého vizuálu je interaktívna typografia reagujúca na ľudský pohyb účastníkov výstavy. Ťažiskom je premenlivosť, ktorá sa premieta do nečakaných tvarov písma. Celá idea je založená na fázach večného cyklu vývoja a úpadku, ktorému zodpovedajú jednotlivé stavy únavy, obnovy a zisku – tieto fázy boli kľúčový východiskový bod koncepcie katalógu ako hlavného výstupu výstavy.

Škola:
Universitat fur Angewandte Kunst
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn