Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK
Fonts SK

Fonts SK

Samuel Čarnoký- hlavný autor

Publikácia Fonts SK mapuje tvorbu digitalizovaného písma na Slovensku (viac ako 350 písiem, cca 50 autorov, 19 rozhovorov, 416 strán). Mäkká väzba s otvoreným chrbátom a minimalistickým dizajnom obálky je ukrytá pod prebalom, ktorý v niekoľkých verziách odkazuje na rôznorodosť obsahu a prostredníctvom pangramu na lokálne špecifikum diakritiky. Najrozsiahlejšou časťou publikácie je chronologická prezentácia písiem, ktoré sú typografický upravené cez krátke popisy. Dve direktné farby (červená, modrá) v kombinácii s bielym papierom, sú metaforou národnej identity. Výsledkom je ucelený gesamtkunstwerk, kde autor je nielen editorom publikácie, autorom textov, spoluvydavateľom, grafickým úpravcom, ale zároveň písmovým dizajnérom, ktorý knihu vysádzal autorskými fontami.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Hematour, cesta krvi

Hematour, cesta krvi

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela