Brand Manuál – WOOD & Company Real Estate

Karina Zušťáková- hlavný autor

Ako prepojiť 6 rozdielnych budov z 2 rozdielnych krajín navzájom a ako ich zároveň spojiť s novým majiteľom? Čo sa stane, keď sa portfólio týchto aktív zväčší a rozšíri do zahraničia? Toto bolo zadanie tendra novej realitnej divízie WOOD & Company Real Estate, spadajúcej pod investičnú spoločnosť WOOD & Company. Naším riešením bolo ponechať pôvodné logá budov a ich „zdedenú identitu“ rozšíriť o hodnoty nového majiteľa. Vytvorili sme vizualitu pre všetky budovy s premysleným storytellingom. Zjednotili sme identity v rámci portfólia, krízové komunikácie, signage manuály a všetky výstupy tak, aby sme minimalizovali časovú a finančnú náročnosť a maximalizovali efektivitu každého výstupu. A tak sme (nielen) z identity vytvorili ďalšie hodnotné aktívum, ktoré sa môže predať priamo s budovou.

Klient:
WOOD & Company Real Estate
Grafické štúdio:
boomex
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn

Súvisiace diela

Wood service: Brand Identity

Wood service: Brand Identity

Karina Zušťáková
Bibiána Sotáková
aMusevity: Web

aMusevity: Web

Karina Zušťáková
Bibiána Sotáková
Martin Šipkovský
Headformers: Brand Identity

Headformers: Brand Identity

Karina Zušťáková
Bibiána Sotáková
Martin Šipkovský
Radka Harmanová
Milan Ferenčík
Prejsť na diela