160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu
160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

160. výročie narodenia prof. Aurela Stodolu

Veronika Trnková- hlavný autor

Plagát vznikol ako reakcia na 160. výročie narodenia Aurela Stodolu. Zobrazuje Stodolov portrét v prepojení s jeho menom, ktorý vznikol pomocou kresby nadväzujúcej na jeho technický výkres plynovej turbíny. Súčasťou projektu je tiež návrh informačného letáku a séria odznakov.

Škola:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Dospej Matere

Dospej Matere

Veronika Trnková
Zuzana Bendíková
Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela