Likavcan_foto Romana Drdová

Lukáš Likavčan

Autor

Lukáš Likavčan je filozof. Venuje sa ekológii, technológii a vizuálnym kultúram. Vyštudoval filozofiu a environmentálne štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobil napríklad v Centre audiovizuálnych štúdií FAMU v Prahe, Strelka Institute for Media, Architecture and Design alebo v BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. Od septembra 2022 bude pôsobiť ako postdoktorand na NYU Shanghai. Je autorom knihy Introduction to Comparative Planetology (2019) a editorom zborníka Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století (2017).

Publikácie

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content