bez fotografie

Ladislava Horňáková

Autor

Ladislava Horňáková je vedúca odborného oddelenia Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, kde pôsobí ako kurátorka zbierok. V roku 1988 založila v galérii zbierku architektúry a profilovala ju ako centrum pre oblasť medzivojnovej architektúry so zameraním na architektúru firmy Baťa. Venuje sa výtvarnému umeniu a architektúre 20. storočia, predovšetkým medzivojnového obdobia. Je autorkou a spoluautorkou desiatok výstav, odborných štúdií a publikácií o výtvarnom umení a architektúre.

Publikácie

Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content