Kruhy na vode

Súťaž
18. decembra 2023 – 30. júna 2024

Medzinárodnú súťaž Kruhy na vode organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v pravidelných dvojročných intervaloch od roku 2000. Jej filozofia čerpá z presvedčenia, že dizajn vychádzajúci z tradičného remesla je hybnou silou inovácií pre oblasť ručnej výroby úžitkových i dekoratívnych predmetov. Vytvára platformu na konfrontáciu diel umeleckého remesla, úžitkového umenia a dizajnu, ako aj tvorivých prístupov autorov inšpirujúcich sa tradičnou ľudovou kultúrou alebo výrobnými postupmi spracovania. Poslaním súťaže je poukazovať na potrebu transformácie remesla a jeho presahu do dizajnu a spolupráce medzi remeselníkmi a profesionálnymi dizajnérmi.

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do jednej z troch sekcií:

  • sekcia A (medzinárodný formát) – dizajnéri, remeselníci a výrobcovia, výtvarníci, študenti vysokých škôl zohľadňujúci v realizáciách súčasného dizajnu remeselné prístupy, prípadne využívajú tradíciu v širšom zmysle ako inšpiráciu pre experimentálny dizajn,
  • sekcia B (národný formát) – remeselníci a výrobcovia ľudovoumeleckých výrobkov, ktorí kladú pri tvorbe dôraz na funkčný, estetický a ekologický aspekt diela a zohľadňujú možnosť jeho sériovej reprodukovateľnosti,
  • sekcia C (národný formát) – študenti stredných škôl s inovatívnymi dielami inšpirovanými postupmi a vzormi tradičného remesla a realizovanými za pomoci prírodných či v menšej miere alternatívnych materiálov.

Viac informácií o súťaži nájdete na www.uluv.sk.

online

Skip to content