Pamätník obetiam COVID-19

Súťaž
16. augusta 2022 – 11. novembra 2022

Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil verejnú umelecko-architektonickú súťaž na centrálny pamätník pre 30 000 obetí pandémie Covidu-19.

Predmetom súťaže je spracovanie výtvarno-architektonického nadčasového návrhu diela vo verejnom priestore – Pamätníka obetiam COVID-19 – v blízkosti Ružinovskej nemocnice v pokojnom prostredí Ružinovského jazera nazývaného “Rohlík”. Budúci pamätník nemá byť monumentom, ku ktorému sa raz ročne položia vence, ale dielo, ktoré komunikuje a má ambíciu prelomiť konvenčné spracovanie tragickej udalosti.

Pre zrozumiteľnosť pomenúvajú súťaž pamätník, avšak ako vyhlasovateľ sa neviažu na terminológiu pamätníka, ale ponechávajú formu na spracovateľovi. Pod týmto názvom sa myslí – pamätník, pomník, socha, plastika, inštalácia, multimediálne dielo alebo architektonické dielo malého rozsahu.

Dátum uzávierky predkladania súťažných návrhov: 11. november 2022, 15:00.

Súťažné podmienky a viac informácií nájdete na mib.sk.

online