Galéria dizajnu Satelit a Slovenské múzeum dizajnu budú 23.7. a 25.7 zatvorené

Vážení návštevníci, od 23.7. (piatok) do 25.7. (nedeľa) budú Galéria dizajnu Satelit a Slovenské múzeum dizajnu z technických príčin zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

Vedúci/a oddelenia Slovenské múzeum dizajnu – výberové konanie

Slovenské centrum dizajnu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a oddelenia Slovenské múzeum dizajnu. Informácie o výberovom konaní nájdete tu. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne Slovenského centra dizajnu do 06. augusta 2021 (do 14.00 h osobne).

Máme nový web!

Po dlhšom čase príprav spúšťame nový web. Nový dizajn, informačná architektúra a obsah by vám mali pomôcť lepšie sa zorientovať v priestore (nielen) slovenského dizajnu. Kalendár dizajnu bude podrobne mapovať podujatia a výstavy, osobnosti dizajnu postupne predstavia dizajnérov a dizajnérky, ktorí sú zastúpení v zbierkach Slovenského múzea dizajnu, alebo boli ocenení v NCD. Postupne budeme obsah rozširovať a pribudnú nové sekcie: diela zo zbierok SMD, publikácie z Knižnice SCD, práce prihlásené do minulých ročníkov NCD, databáza hier, alebo archív článkov Designum a e-designum. Ak objavíte chybu, alebo sa chcete podeliť o váš názor na nový web, napíšte nám na web@scd.sk. Za spoluprácu na príprave webu ďakujeme Kataríne Buzovej, LB*, More Design a Altamira Softworks.

2. polrok 2021 v Satelite: 8-bit, Ateliér sklo VŠVU a Líčeníková-Škrabalová & Bednárová

V druhom polroku tohto roku sa môžete v Galérii dizajnu Satelit tešiť na tri výstavy. Výkladová výstava 8-bit sa zameriava na prezentáciu multimédií a interaktívnych diel vytvorených na Slovensku v období 8-bitových počítačov, Ateliér sklo VŠVU 2010 – 2020 predstaví vývoj ateliéru za posledných 10 rokov, keď prevzal jeho vedenie doc. Mgr. art. Patrik Illo a Textil náš každodenný, Viera Líčeníková-Škrabalová & Michaela Bednárová predstaví dve osobnosti aktívne v oblasti textilného dizajnu. Viac o výstavách sa dozviete vo výstavnom pláne.

Partnerstvo s iniciatívou Nový európsky Bauhaus

Slovenské centrum dizajnu sa v máji 2021 stalo oficiálnym partnerom iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Nový európsky Bauhaus je významný environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt Európskej komisie. ktorý vytvára priestor na dialóg s cieľom navrhovať spôsob života v budúcnosti, v ktorom sa spája umenie, kultúra, sociálne začlenenie, veda a technológie. Do našich životných priestorov vnáša Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.

Slovenské centrum dizajnu si veľmi váži túto spoluprácu. V priebehu mesiacov máj a jún sa zúčastňujeme pravidelných partnerských stretnutí, spoločne s partnermi z rôznych krajín spolupracujeme na prvom ročníku Ceny Nového európskeho Bauhausu, chystáme tiež naše vlastné aktivity, ktoré budú reflektovať ciele a zámery tejto dôležitej iniciatívy. O všetkom priebežne informujeme na našich sociálnych sieťach. Toto partnerstvo tiež významným spôsobom doplňuje a rozširuje naše aktivity v intenciách udržateľnosti projektu Dizajn a inovácie a dáva nový rozmer témam, ktorým sa venujeme (napríklad výskum materiálov a témy udržateľnosti v dizajne a príbuzných odboroch).

Viac informácií o Novom európskom Bauhause.

Verejný odpočet činnosti Slovenského centra dizajnu za rok 2020

Pozrite si záznam z prezentácie Verejného odpočtu hospodárenia a hodnotenia činnosti SCD za rok 2020, ktorý sa uskutočnil 31. mája 2021 v Galérii Satelit.

Prípravné trhové konzultácie k vývoju a servisu novej webstránky SCD

Slovenské centrum dizajnu v rámci prípravnej fázy procesu verejného obstarávania k zákazke „Vývoj a servis novej web stránky SCD.sk“ realizovalo prípravné trhové konzultácie (PTK).

Na online stretnutiach PTK uskutočnených v termíne 15.-16.10.2020 sa zúčastnení záujemcovia oboznámili s predstavou predbežnej špecifikácie nového webu a s doteraz realizovanými prípravnými fázami.

V súboroch na stiahnutie nájdete zápis z PTK, ako aj otázky a odpovede ktoré odzneli na PTK.

Ďalší postup bude určený na základe určenia predbežnej hodnoty zákazky, SCD bude informovať o ďalších krokoch na svojej webovej stránke.

Nový európsky Bauhaus

Spoločne s ďalšími slovenskými organizáciami sa aj SCD zapojí do aktivít medzinárodného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie s názvom Nový európsky Bauhaus (NEB). Jeho cieľom je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomáhal naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

V pondelok 19. apríla 2021 o 15:00 sa bude konať ONLINE prezentácia Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko, na ktorej budú bližšie predstavené ciele, ambície a nové myšlienky tohto projektu, ako aj zaujímavé koncepty a projekty zo Slovenska. SCD na podujatí predstaví aktivity výskumno-vývojového oddelenia INOLAB. Podujatie organizuje prvý slovenský partner NEB – platforma Manifest2000, ktorej partnerom je aj SCD.

Sledujte livestream tu: https://manifest2020.sk/

Poznáme logo Roku slovenského dizajnu 2021!

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Koncom roka 2020 SCD vyhlásilo neanonymnú súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021, určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov.

Štátny štatistický zber dát za rok 2020

Milí dizajnéri/tvorcovia, začiatkom apríla 2021 začína Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci tretieho štatistického zisťovania rozposielať výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle.