Inzercia v časopise Designum

Cenník inzercie v časopise Designum:
2.- 3. strana obálky 600.- eur
4.  strana obálky 800,- eur
1 strana v časopise 400,- eur

Neštandardné formy reklamy dohodou.
Uvedené ceny sú orientačné.

Cena je vždy určená na základe dohody oboch strán v zmysle platného zákona o cenách. Množstevné a objemové zľavy sa dohadujú individuálne zo strany redakcie zastúpenej Janou Oravcovou. Konečnú cenu dohodou musí schváliť vedenie SCD. V prípade, že inzercia nie je objednaná formou objednávkového formulára, je potrebné uzavrieť zmluvu.

Kontakt:
+421 2 204 77 318
+421 918 110 256
jana.oravcova@scd.sk

Skip to content