Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora
Aurora

Aurora

Beáta Gerbocová- hlavný autor
obrázok
Blanka Cepková- pedagóg

Štruktúra tkaniny bola navrhnutá ako pointilistická hra svetelnej šou na tmavom pozadí s dominantnou zeleno fialovou farebnosťou, vizuálne inšpirovanou polárnym žiarením. Väzebné riešenie poťahovej látky som spracovala tak, aby vyhovovalo štandardným kvalitatívnym úžitkovým vlastnostiam porovnateľným s priemyselnou produkciou. Samotné tkanie na digitálnych krosnách je realizované ako ručné tkanie takmer totožné procesu tkania na manuálne ovládaných krosnách. Digitalizácia prebieha v procese tvorenia návrhu a spracovania do väzieb. Firma Paspol mi poskytla lavicu z ich bežnej produkcie a realizovala čalúnenie. V obraze som použila aj medenú niť čo okrem svetelného efetku dáva tkanine schopnosť reliéfneho tvarovania.

Škola:
Katedra textilnej tvorby VŠVU
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Hovor so mnou

Hovor so mnou

Beáta Gerbocová
Rainy triangle

Rainy triangle

Tatiana Poljak
Blanka Cepková
Fragmenty

Fragmenty

Jana Vaterková
Blanka Cepková
Prejsť na diela