Newsletter

Výstavy

Marika Raček / 15 rokov so sklom

7. septembra 2023 – 16. novembra 2023

Transmodernita

12. septembra 2023 – 1. novembra 2023

Akcie

Design without Borders / Vienna Design Week

Collegium Hungaricum Wien
22. 9. 2023 – 5. 10. 2023

Designblok 2023

Veľtržný palác / Kráľovské záhrady Pražského hradu / Umeleckopriemyselné múzeum Praha
4. 10. 2023 – 8. 9. 2023

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Michal Milan Harminc

Narodil sa 7. októbra 1869 v Kulpíne pri Báčskom Petrovci (Srbsko) v rodine tesárskeho majstra. Vyštudoval Nemeckú obchodnú akadémiu v Novom Sade (Srbsko) a ako 17-ročný mladík odišiel do Budapešti. Potrebnú prax získal za pomoci architektov významných mien. Príslušnosť k slovenskej národnosti Harminc neúnavne preukazoval bohatou osvetovou činnosťou, propagoval slovenské ľudové umenie a patril tiež k mecenášom mladých slovenských študentov v metropole Uhorska. Jeho pôsobiskom sa stalo prakticky celé Uhorsko. Na Slovensku sa natrvalo usadil až roku 1916. Architektonickú kanceláriu si otvoril v Liptovskom Mikuláši (1916 – 1918) a potom krátko pôsobil i v Novom Smokovci (1919 – 1922). Od roku 1922 M. M. Harminc žil a tvoril v Bratislave, svoj ateliér mal najskôr na Dlhej ulici (1923 – 1936) a potom v Dome Slovenskej ligy (1936 – 1951). Zomrel 5. augusta 1964 v Bratislave ako 95-ročný, zanechajúc rozsiahle architektonické dielo. Fotografia: Web umenia

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív