Michal Čudrnák

Michal Čudrnák

Autor

Pracuje v Slovenskom centre dizajnu a Slovenskej národnej galérii. Venuje sa dokumentácii galerijných a múzejných zbierok, správe digitálneho obsahu a jeho sprístupneniu prostredníctvom web stránok a aplikácií. Občasne píše.

Skip to content